Event

Event

I ordet Event kan flera olika typer av evenemang inrymmas
• Företagsevent
• Idrottstävlingar
• Synlighet/marknadsföring Vi har kompetensen, ljud- och ljusutrustningen du behöver!

Möten

Möten kan vara när företagsledaren skall träffa sin personal, när rektor skall tacka för terminen på en skolavslutning eller när bostadsrättsföreningen skall ta beslut i en viktig fråga Vi har kompetensen, ljud- och ljusutrustningen du behöver!